Edustus

Yhtenä yhdistyksemme tärkeimmistä tehtävistä on valvoa Turun yliopiston kemian ja biokemian koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Jäsentemme etuja valvovat yliopiston ja opiskelijajärjestöjen eri hallintoelimissä istuvat yhdistyksemme jäsenet.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta

Susanna Hakala, varajäsenenä Eerika Vuorinen

Biokemian ja elintarvikekemian laitoksen Koulutuksen kehittämistyöryhmä

Nora Logrén, varajäsenenä Enni Mannila
Risto Jokinen, varajäsenenä Ella Muhli

Kemian laitoksen koulutusohjelmatyöryhmä

Ville Eskonen, varajäsenenä Erika Nyman
Marianna Manninen, varajäsenenä Juuso Laitila

Kemian laitoksen laatutyöryhmä

Juuso Laitila
Erika Nyman

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry

Emilia Kortelainen
Moona Haapala

Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina Hybridi ry:n kokouksissa toimivat  Risto Jokinen ja Nora Logrén. Em. edustajien henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Lassi Raivonen ja Laura Forsman.