Edustus

Edustus

Yhtenä yhdistyksemme tärkeimmistä tehtävistä on valvoa Turun yliopiston kemian ja biokemian koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Jäsentemme etuja valvovat yliopiston ja opiskelijajärjestöjen eri hallintoelimissä istuvat yhdistyksemme jäsenet.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunta

Antti Pekkanen
Matias Kari, varajäsenenä Fanni Suomi

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmä

Antti Pekkanen, varajäsenenä Maria Nieminen

Biokemian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Risto Jokinen, varajäsenenä Enni Mannila
Samuli Pyytövaara, varajäsenenä Sini Huuskonen

Kemian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Antti Pekkanen, varajäsenenä Tommi Tervo
Matias Kari, varajäsenenä Ira Tulla

Kemian laitoksen laatutyöryhmä

Matias Kari

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Risto Jokinen, hallitus
Maria Nieminen, edustajisto

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry

Antti Pekkanen
Saara Pellinen
Fanni Suomi

Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina Hybridi ry:n kokouksissa toimivat  Enni Mannila ja Ira Tulla. Em. edustajien henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Jenni Peuhkurinen ja Risto Jokinen.