Edustus

Edustus

Yhtenä yhdistyksemme tärkeimmistä tehtävistä on valvoa Turun yliopiston kemian ja biokemian koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Jäsentemme etuja valvovat yliopiston ja opiskelijajärjestöjen eri hallintoelimissä istuvat yhdistyksemme jäsenet.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunta

Antti Pekkanen ja Jenni Peuhkurinen

Biokemian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Risto Jokinen, varajäsenenä Enni Mannila
Nora Logrén, varajäsenenä Sini Huuskonen

Kemian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Antti Pekkanen, varajäsenenä Emilia Kortelainen
Jenna Hannonen, varajäsenenä Matias Kari

Kemian laitoksen laatutyöryhmä

Jenna Hannonen

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry

Laura Forsman
Enni Mannila
Saara Pellinen (syksy)

Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina Hybridi ry:n kokouksissa toimivat  Antti Pekkanen ja Jenni Peuhkurinen. Em. edustajien henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Janita Louhelainen ja Risto Jokinen.