Linkkejä

Linkkejä

Turun yliopisto

Turun yliopisto
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Biokemian ja elintarvikekemian laitos
Kemian laitos

Muut Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan ainejärjestöt

Hybridi ry, Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö

Asteriski ry, tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö
Delta ry, fysikaalisten ja matemaattisten tieteiden opiskelijoiden ainejärjestö
Digit ry, tietotekniikan, tietoliikennetekniikan ja elektroniikan DI-opiskelijoiden ainejärjestö
In Vitro Aboensis ry, terveyden biotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö
Nucleus ry, biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö
Pulterit ry, geologian opiskelijoiden ainejärjestö
Statistika ry, tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö
Synapsi ry, biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Sisarainejärjestöt

Helix ry, Helsingin yliopiston biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden ainejärjestö
Histoni ry, Oulun yliopiston biokemian opiskelijoiden ainejärjestö
Kemistikilta, Aalto-yliopiston kemiantekniikan opiskelijoiden ainejärjestö
Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f., Åbo Akademin kemiantekniikan opiskelijoiden ainejärjestö
Kemiantekniikankilta ry, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan opiskelijoiden ainejärjestö
Radikaali ry, Jyväskylän yliopiston kemian opiskelijoiden ainejärjestö
Helsingin yliopiston kemistit ry, Helsingin yliopiston kemian opiskelijoiden ainejärjestö
Valenssi ry, Oulun yliopiston kemian opiskelijoiden ainejärjestö