Featured
Tervetuloa Turun Yliopiston Kemistien kotisivuille!

Tervetuloa Turun Yliopiston Kemistien kotisivuille!

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry on kemian ja biokemian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia yhteisten etujen valvojana ja järjestää jäsenille mahdollisimman laaja-alaista toimintaa yhteishengen, viihtyvyyden sekä opiskeluolosuhteiden parantamiseksi.

TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous 10.3.2021 / TYK ry’s statutory Spring meeting 10.3.2021

TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous 10.3.2021 / TYK ry’s statutory Spring meeting 10.3.2021

In English below, Hei, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 10.3.2021 klo 18.00 Turun yliopiston luentosalissa Pub 4. Lisätilana toimii tarvittaessa Kraatteri (Nummenpuistonkatu 2, 20540 Turku), jonne kokous striimataan. (Etänä, kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan Zoom-osallistumislinkki sähköpostitse) Kokouksessa käsitellään mm. viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, muutos talousarvioon 2021, päätetään viime vuoden hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta sekä käsitellään jäsenaloite. Kokouskutsu ja kokouksen asialista:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Kev%C3%A4tkokouskutsu-2021.pdf Edellisen toimikauden toimintakertomus:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Toimintakertomus-2020.pdf Edellisen toimikauden tilinpäätös:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tilinp%C3%A4%C3%A4tos-2020.pdf Edellisen toimikauden tase:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tase-2019-2020.pdf Jäsenaloite seniorijäsenyyteen liittyvän säännön tarkentamisesta:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/J%C3%A4senaloite-1.pdf Hallituksen esitys vuoden…

Read More Read More

TYK ry:n syyskokous 23.11. / TYK ry’s Autumn meeting 23.11.

TYK ry:n syyskokous 23.11. / TYK ry’s Autumn meeting 23.11.

Hei! TYK ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 23.11.2020 klo 18.00 Educariumin luentosalissa Edu1 ja lisäsalina toimii Publicumin luentosali Pub1. Kokouksessa mm. valitaan ainejärjestön tuleva hallitus sekä päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kokouskutsu ja kokouksen asialista: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2020/11/Syyskokouskutsu-2020-1.pdf Hallituksen esitys jäsenmaksusta ja sen kannosta vuonna 2021: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2020/11/Esitys-j%C3%A4senmaksun-suuruudesta-ja-kannosta-vuonna-2021-1.pdf Hallituksen esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2020/11/Toimintasuunnitelma-2021.pdf Hallituksen esitys vuoden 2021 talousarvioksi: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2020/11/Talousarvio-2021-1.pdf Koska elämme poikkeuksellista vuotta, olemme joutuneet tekemään erikoisjärjestelyjä myös syyskokoukseen. Tämänhetkisen poikkeuslakiin nojaten mahdollistamme syyskokoukseen etäosallistumisen perinteisen osallistumisen lisäksi. Näin mahdollistamme turvallisen osallistumisen…

Read More Read More

TYK RY:N KEVÄTKOKOUS 4.3. / TYK RY’S SPRING MEETING 4.3.

TYK RY:N KEVÄTKOKOUS 4.3. / TYK RY’S SPRING MEETING 4.3.

TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 04.03.2020 klo 18.00 Arcanumin luentosalissa Arc1. Kokouksessa käsitellään mm. viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, muutos talousarvioon 2020 sekä päätetään viime vuoden hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta. TYK ry’s statutory spring meeting is being held on Wednesday 04.03.2020 at 18 o’clock in lecture hall Arc1. In the meeting we will discuss about last year’s annual report and accounts and decide if the executive board of last year can have the freedom of responsibility.  Materials below are only available in finnish. You can contact me if you have any…

Read More Read More