TYK ry

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry on Turun yliopiston kemian ja biokemian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksemme on perustettu 26.4.1935 ja olemme Turun Yliopiston vanhin ainejärjestö. Yhdistyksemme tarkoituksena on valvoa Turun yliopiston kemian ja biokemian koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja. Lisäksi pyrimme edistämään jäsentemme sosiaalista kanssakäymistä, ylläpitää ja parantaa jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä järjestää jäsenillemme tapahtumia.


Tapahtumakalenteri

Heippa!

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 22.11.2022 klo 17.00 luentosalissa Edu3.

Kokouksessa muun muassa valitaan ainejärjestön hallitus vuodelle 2023, päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä keskustellaan kunniaohjesäännön muokkaamisesta. Toimintasuunnitelmaa ei lueta ääneen syyskokouksessa, joten tutustuthan siihen etukäteen. 

Kokouskutsu ja kokouksen asialista: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/11/Syyskokouskutsu-2022.pdf

Hallituksen esitys jäsenmaksusta ja sen kannosta vuonna 2023: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/11/Jasenmaksu-vuodelle-2023-1.pdf

Hallituksen esitys kunniaohjesäännön muokkaamisesta: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/11/Muutosehdotus-kunniaohjesaantoon.pdf 


Hallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/11/Toimintasuunnitelma-2023.pdf 

Hallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/11/Talousarvio-2023.pdf 


______________

Hi!

TYK ry’s statutory Autumn Meeting will be held on 22nd of November at 5 pm at Educarium’s lecture hall Edu3. Meeting will be held in Finnish. 

In the meeting we will for example discuss next year’s action plan and budget. We will also choose a new board for 2023. The meeting agenda is translated to English. You can contact us if you have any questions about the attachments. 

Meeting’s agenda: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/11/Statutory-Autumn-Meetings-agenda.pdf

______________

Syysterveisin / With best regards,
Anni Nyman ja Aino Laasonen
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
puheenjohtaja@tykry.fi