Edustajat

Yhtenä yhdistyksemme tärkeimmistä tehtävistä on valvoa Turun yliopiston kemian ja biokemian koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Jäsentemme etuja valvovat yliopiston ja opiskelijajärjestöjen eri hallintoelimissä istuvat yhdistyksemme jäsenet.

Yliopiston hallitus (1.1.2022 –)

Maria Nieminen

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta

Opiskelijat kausi 1.1.2022-31.12.2023:
Tommi Tervo (Juuso Pitkäniemi)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtoryhmä

Kausi 1.1.2020-31.12.2024:
Ida Mäkinen

Teknillisen tiedekunnan johtokunta

Teknillisen tiedekunnan johtoryhmä

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattori

Teknillisen tiedekunnan halloped-koordinaattori

Teknillisen tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmä

Matemaattis-luonnontieteellisen perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmä

Juuso Pitkäniemi

Bioteknologian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Kausi 2022:
Tiia Siivola (Jasmin Toukoniemi)
Sara Simola (Jenni Majuri)

Kemian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Hilla Nieminen (Evita Itkonen)
Juuso Pitkäniemi (Anni Nyman)

Kemian laitoksen laatutyöryhmä

Tommi Tervo

Kemian laitoksen turvallisuustyöryhmä:

Ida Mäkinen

Hybridi Turku ry

Juuso Pitkäniemi, hallitus 2023
Hilla Nieminen, hallitus 2023
Henna Isokorpi, hallitus 2023

Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina Hybridi Turku ry:n kokouksissa toimivat Maisa Pikkarainen (Ann-Mari Yliperttula) ja Anni Nyman (Waltteri Hatulainen).

Technica ry

Ellinoora Koivula, hallitus 2023
Jasmin Toukoniemi, hallitus 2023

Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina Technica ry:n kokouksissa toimivat Malviina Nikola (Vilma Ryynänen) ja Maisa Pikkarainen (Waltteri Hatulainen).

Loimun opiskelijat – Turku ry

Linnea Frisk, hallitus 2023
Maisa Pikkarainen, hallitus 2023