Edustajat

Yhtenä yhdistyksemme tärkeimmistä tehtävistä on valvoa Turun yliopiston kemian ja biokemian koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Jäsentemme etuja valvovat yliopiston ja opiskelijajärjestöjen eri hallintoelimissä istuvat yhdistyksemme jäsenet.

Yliopiston hallitus (1.1.2022 –)

Maria Nieminen

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtoryhmä

Teknillisen tiedekunnan johtokunta

Teknillisen tiedekunnan johtoryhmä

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattori

Teknillisen tiedekunnan halloped-koordinaattori

Teknillisen tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmä

Matemaattis-luonnontieteellisen perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmä

Reetta Kyynäräinen

Bioteknologian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Sara Simonen (Vilma Ryynänen) ja Emilia Kärkkäinen (Saara Jäntti)

Kemian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Reetta Kyynäräinen (Sofia Karivieri) ja Isla Pinta (Kristina Tarson)

Hybridi Turku ry

Henna Isokorpi ja Ella Rantanen, hallitus 2024

Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina Hybridi Turku ry:n kokouksissa toimivat Juuso Pitkäniemi (Venla Tammisto) ja Eevi Kallio (Nora Kullberg).

Technica ry

Nora Kullberg, hallitus 2024

Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina Technica ry:n kokouksissa toimivat Nora Kullberg (Jasmin Toukoniemi) ja Vilma Ryynänen (Maisa Pikkarainen).

Loimun opiskelijat – Turku ry

Samu Kallio, hallitus 2024
Maisa Pikkarainen, kampuspromoottori