Yhdistys

Yhdistys

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry on Turun yliopiston kemian ja biokemian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksemme tarkoituksena on valvoa Turun yliopiston kemian ja biokemian koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja. Lisäksi pyrimme edistämään jäsentemme sosiaalista kanssakäymistä, ylläpitää ja parantaa jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä järjestää jäsenillemme tapahtumia.

Yhdistyksemme on perustettu 26.4.1935, mikä tekee siitä Turun yliopiston vanhimman ainejärjestön. Vaikka yhdistys onkin ylittänyt eläkeiän jo monta vuotta sitten, ei ikinuoren ainejärjestömme elämästä puutu vauhtia.  Yhdistyksemme järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa, ja lukuvuoden aikana tapahtumakalenterimme täytyy niin bileistä, sitseistä kuin saunavuoroistakin, vuosittain pyritään järjestämään myös ekskursioita joko kotimaahan tai ulkomaille.

Jäseneksi liittyminen
Hallitus
Toimihenkilöt
Yhdistyksen säännöt
Ohjesäännöt
Asiakirja- ja materiaaliarkisto