Yhdistyksen kokoukset

Toimikausi 2022

Syyskokous

Heippa!

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 22.11.2022 klo 17.00 luentosalissa Edu3. 

Kokouksessa muun muassa valitaan ainejärjestön hallitus vuodelle 2023, päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä keskustellaan kunniaohjesäännön muokkaamisesta. Toimintasuunnitelmaa ei lueta ääneen syyskokouksessa, joten tutustuthan siihen etukäteen. 

Kokouskutsu ja kokouksen asialista:
Kokouskutsu ja asialista

Hallituksen esitys jäsenmaksusta ja sen kannosta vuonna 2023:
Jäsenmaksu

Hallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi:
Toimintasuunnitelma

Hallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi:
Talousarvio

Muutosehdotus kunniaohjesääntöön
Muutosehdotus

Hi!

TYK ry’s statutory Autumn Meeting will be held on 22nd of November at 5 pm at Educarium’s lecture hall Edu3. Meeting will be held in Finnish. 

In the meeting we will for example discuss next year’s action plan and budget. We will also choose a new board for 2023. The meeting agenda is translated to English. You can contact us if you have any questions about the attachments. 

Meeting’s agenda

Syysterveisin / Greetings,
Anni Nyman ja Aino Laasonen
Puheenjohtaja ja Varapuheenjohtaja
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
puheenjohtaja@tykry.fi

Kevätkokous

Kevätkokous kutsu
Spring Meetings agenda
Toimintakertomus 2021
Tilinpäätös 2021
Tase 2021

Kokouksessa käsitellään viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, ja päätetään viime vuoden hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.

Kokouskutsu ja kokouksen asialista: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/Kevatkokouskutsu-2022.pdf


Edellisen toimikauden toimintakertomus: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/Toimintakertomus-2021.pdf


Edellisen toimikauden tilinpäätös: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/TYK_tilinpaatos_21.pdf


Edellisen toimikauden tase: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/TYK_tase_20-21.pdf