Yhdistyksen kokoukset

Toimikausi 2022

Kevätkokous

Kevätkokous kutsu
Spring Meetings agenda
Toimintakertomus 2021
Tilinpäätös 2021
Tase 2021

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 8.3.2022 klo 17.00 luentosalissa Agora XXI. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin Zoomissa (Zoom-osallistumislinkki: https://utu.zoom.us/j/63486688177 (Meeting ID: 634 8668 8177)). Paikan päällä osallistuville suosittelemme maskin käyttöä.  

Kokouksessa käsitellään viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, ja päätetään viime vuoden hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.

Kokouskutsu ja kokouksen asialista: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/Kevatkokouskutsu-2022.pdf


Edellisen toimikauden toimintakertomus: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/Toimintakertomus-2021.pdf


Edellisen toimikauden tilinpäätös: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/TYK_tilinpaatos_21.pdf


Edellisen toimikauden tase: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/TYK_tase_20-21.pdf

Kevätkokoukseen on vapaaehtoinen ennakkoilmoittautuminen, joka helpottaa kokouksen järjestäjiä. Ennakkoilmoittautumisessa keräämme kokousta varten osallistujien utusähköpostit, jotka tarvitsemme äänestyslinkkien lähettämistä varten. Kokouksessa käytetään äänestysmenetelmänä Webropolia.

Linkki ennakkoilmoittautumiseen löytyy alta / Link for signing in: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZuI59h87k6dBxjQX59IwZTAslR0RJJKr2TDEX6FYbVUMVZOSU1HSVhaSTUxMzNDVzhRUU5RVlhHNy4u

Ennakkoilmoittautuminen päättyy 8.3.2022 16:00. Kokoukseen saa osallistua, vaikka et olisi ilmoittautunut ennakkoon. 

Tällä hetkellä on voimassa väliaikainen laki, joka mahdollistaa etäosallistumisen yhdistysten sääntömääräisiin kokouksiin, jotka järjestetään 30.6.2022 mennessä. Kokoukseen onkin mahdollista halutessaan osallistua myös etäyhteyksin.

Ohjeet etäosallistujalle
Etäosallistujia pyydämme saapumaan kokoukseen jo 16:30, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytenne sekä jäsenstatuksenne ennen kokouksen alkua. Kaikilta osallistujililta vaadimme web-kameran käyttöä ja kokoukseen osallistujan tulee näkyä siinä koko kevätkokouksen ajan. Jotta kokous sujuisi helposti, vaadimme myös, että jokainen etäosallistuja osallistuu omalla laitteellaan eli samalla laitteella ei ole useampaa osallistujaa. Etäosallistujilla on kevätkokouksessa yhtäläinen äänioikeus kuin lähiosallistujilla. Puheenvuoroa voi pyytää Zoomin chatissa kommentoimalla “pv” ja kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuoron. Kokouksen sujuvoittamiseksi kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja ääntenlaskijoiden tulee olla paikan päällä.  

TYK ry’s statutory Spring meeting will be held on 8th of March at 5 pm at Agora’s lecture hall Agora XXI (Remotely, the meeting Zoom-link: https://utu.zoom.us/j/63486688177 (Meeting ID: 634 8668 8177)). The meeting will be held in Finnish. We recommend that you use a mask if you attend the meeting in person.

In the meeting, we will go through last year’s annual report and financial report, and the meeting will decide about discharging board 2021 from liability for the accounts.

Materials will be in Finnish except for the meeting agenda below: https://tykry.fi/wp-content/uploads/2022/02/Spring-meetings-agenda-2022.pdf

Instructions for Zoom participants

Please join the meeting at 16:30, so we can confirm your identity, membership, and the right to vote. Please keep your camera on throughout the meeting. We will be using Webropol as a voting system. The Voting links will be shared to your utu email during the meeting.