Ohjesäännöt

Ohjesäännöt

Ohjesäännöt ovat yhdistyksen hallituksen toimintaa sääteleviä asiakirjoja, jotka täsmentävät yhdistyksen sääntöjä. Muutoksista ohjesääntöihin päättää yhdistyksen kokous.

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n toimintaa ohjaa yksi ohjesääntö:

  • Kunniaohjesäännössä säädetään ainejärjestön ansiomerkeistä ja huomionosoituksista. Ohjesäännön piiriin kuuluvat mm. yhdistyksen kunniajäseneksi nimittäminen, vuosittain jaetta Viimeinen pisara-palkinto sekä yhdistyksen kunnianauhan myöntäminen ja kanto erilaisissa tapahtumissa. Kunniaohjesääntöä on viimeksi päivitetty yhdistyksen syyskokouksessa 2019.