Edustus

Edustus

Yhtenä yhdistyksemme tärkeimmistä tehtävistä on valvoa Turun yliopiston kemian ja biokemian koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Jäsentemme etuja valvovat yliopiston ja opiskelijajärjestöjen eri hallintoelimissä istuvat yhdistyksemme jäsenet.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta

Matias Kari

Teknillisen tiedekunnan johtokunta

Samuli Pyytövaara (varajäsen)

Matemaattis-luonnontieteellisen perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmä

Samuli Pyytövaara, varajäsenenä Milja Virtanen

Bioteknologian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Tiia Siivola, varajäsenenä Laura Laihonen
Samuli Pyytövaara, varajäsenenä Orhan Taskin

Kemian laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmä

Matias Kari, varajäsenenä Tommi Tervo
Milja Virtanen, varajäsenenä Ira Tulla

Kemian laitoksen laatutyöryhmä

Matias Kari

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Maria Nieminen, hallitus

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry

Ida Mäkinen Koulutuspoliittinen vastaava, piltti-ja fuksivastaava, halloped-koordinaattori ja Loimu-vastaava

Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina Hybridi ry:n kokouksissa toimivat  Antti Pekkanen ja Laura Laihonen. Em. edustajien henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Titta Yli-Hollo ja Ira Tulla.

Loimun opiskelijat – Turku ry

Ida Mäkinen