TYK RY:N KEVÄTKOKOUS 4.3. / TYK RY’S SPRING MEETING 4.3.

TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 04.03.2020 klo 18.00 Arcanumin luentosalissa Arc1. Kokouksessa käsitellään mm. viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, muutos talousarvioon 2020 sekä päätetään viime vuoden hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.

TYK ry’s statutory spring meeting is being held on Wednesday 04.03.2020 at 18 o’clock in lecture hall Arc1.

In the meeting we will discuss about last year’s annual report and accounts and decide if the executive board of last year can have the freedom of responsibility. 

Materials below are only available in finnish. You can contact me if you have any questions about them. 

Kokouskutsu ja kokouksen asialista:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2020/02/Kev%C3%A4tkokouskutsu-2020.pdf

Edellisen toimikauden toimintakertomus:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2020/02/Toimintakertomus-2019.pdf

Edellisen toimikauden tilinpäätös: https://tykry.fi/wpcontent/uploads/2020/02/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-2019.pdf

Hallituksen esitys vuoden 2019 muokatuksi talousarvioksi:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2020/02/Muokattu-talousarvio-2020.pdf

Kokouskutsu ja kokouksen asialista on jaettu myös yhdistyksen sähköpostilistalla.

Terveisin,

Ida Mäkinen
Puheenjohtaja
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
puheenjohtaja@tykry.fi