TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous 10.3.2021 / TYK ry’s statutory Spring meeting 10.3.2021

In English below,

Hei,

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 10.3.2021 klo 18.00 Turun yliopiston luentosalissa Pub 4. Lisätilana toimii tarvittaessa Kraatteri (Nummenpuistonkatu 2, 20540 Turku), jonne kokous striimataan. (Etänä, kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan Zoom-osallistumislinkki sähköpostitse)

Kokouksessa käsitellään mm. viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, muutos talousarvioon 2021, päätetään viime vuoden hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta sekä käsitellään jäsenaloite.

Kokouskutsu ja kokouksen asialista:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Kev%C3%A4tkokouskutsu-2021.pdf

Edellisen toimikauden toimintakertomus:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Toimintakertomus-2020.pdf

Edellisen toimikauden tilinpäätös:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tilinp%C3%A4%C3%A4tos-2020.pdf

Edellisen toimikauden tase:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tase-2019-2020.pdf

Jäsenaloite seniorijäsenyyteen liittyvän säännön tarkentamisesta:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/J%C3%A4senaloite-1.pdf

Hallituksen esitys vuoden 2021 muokatuksi talousarvioksi:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Muokattu-talousarvio-2021.pdf

Kevätkokous tullaan järjestämään erikoisjärjestelyin vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Kokoontumisrajoitukset ovat tällä hetkellä erittäin tiukat ja vain kymmenen hengen kokoontumiset sallitaan. Tällä hetkellä on voimassa väliaikainen laki, joka mahdollistaa etäosallistumisen yhdistysten sääntömääräisiin kokouksiin, jotka järjestetään 30.6.2021 mennessä. Suosittelemmekin kaikille osallistujille erittäin vahvasti yhdistyksen kokoukseen osallistumista etänä. Paikan päällä kokoukseen osallistuminen on mahdollista vain, jos osallistumisesi etäyhteydellä ei ole mahdollista.

Kevätkokoukseen kaikilta osallistujilta vaadimme ennakkoilmoittautumisen. Linkki ilmoittautumiseen löytyy alta / Link for signing in,
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZuI59h87k6dBxjQX59IwaBLqlGzJ1pMjzv6nwAdJZJUOElXSFVQN0Y0SVY3STBMSlI3R1pST1oyMS4u
Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2021 23:59.

Ohjeet etäosallistujalle

Etäosallistujia pyydämme saapumaan kokoukseen jo 17.30, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytenne sekä jäsenstatuksenne ennen kokouksen alkua. Kaikilta osallistujililta vaadimme web-kameran käyttöä ja kokoukseen osallistujan tulee näkyä siinä koko kevätkokouksen ajan. Jotta kokous sujuisi helposti, vaadimme myös, että jokainen etäosallistuja osallistuu omalla laitteellaan eli samalla laitteella ei ole useampaa osallistujaa. Etäosallistujilla on kevätkokouksessa yhtäläinen äänioikeus kuin lähiosallistujilla. Puheenvuoroa voi pyytää Zoomin chatissa kommentoimalla “pv” ja kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuoron. Kokouksen sujuvoittamiseksi kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja ääntenlaskijat tulevat olemaan paikan päällä. 

Kokouksessa käytetään äänestysmenetelmänä Webropolia ja äänestyslinkki lähetetään yliopiston sähköpostiosoitteeseen.

Paikan päälle saapuville välitetään ohjeet erikseen.

Lisätietoa voimassa olevasta väliaikaisesta laista löydät Patentti- ja rekisterihallituksen infosivuilta:
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html

Hi,

TYK ry’s statutory Spring meeting will be held on  10th of March at 6 pm at Publicum’s lecture hall Pub4 (Remotely, the meeting Zoom-link will shared to email). Meeting will be held in Finnish.

We highly recommend that you attend the meeting remotely. Joining the meeting in person is possible only if you can’t attend remotely. All participants need to sign in to meeting beforehand. Link for signing in link is above and it will close 9.3.2021 at 11.59 pm.

In the meeting we will go through last year’s annual report, financial report, change of this year’s budget, member initiative, and meeting will decide about discharging board 2020 from liability for the accounts.

Materials will be in Finnish except for meeting agenda below,
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Spring-meetings-agenda.pdf

Instructions for participants

Please join the meeting at 17:30, so we can confirm your identity, membership and the right to vote. Please keep your camera on throughout the meeting. We will be using Webropol as voting system. The Voting links will be shared to your utumail during the meeting.

Keväisin terveisin / Greetings,

Milja Virtanen
puheenjohtaja
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry