Browsed by
Kirjoittajalta TYK ry

TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous 10.3.2021 / TYK ry’s statutory Spring meeting 10.3.2021

TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous 10.3.2021 / TYK ry’s statutory Spring meeting 10.3.2021

In English below, Hei, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 10.3.2021 klo 18.00 Turun yliopiston luentosalissa Pub 4. Lisätilana toimii tarvittaessa Kraatteri (Nummenpuistonkatu 2, 20540 Turku), jonne kokous striimataan. (Etänä, kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan Zoom-osallistumislinkki sähköpostitse) Kokouksessa käsitellään mm. viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, muutos talousarvioon 2021, päätetään viime vuoden hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta sekä käsitellään jäsenaloite. Kokouskutsu ja kokouksen asialista:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Kev%C3%A4tkokouskutsu-2021.pdf Edellisen toimikauden toimintakertomus:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Toimintakertomus-2020.pdf Edellisen toimikauden tilinpäätös:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tilinp%C3%A4%C3%A4tos-2020.pdf Edellisen toimikauden tase:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tase-2019-2020.pdf Jäsenaloite seniorijäsenyyteen liittyvän säännön tarkentamisesta:https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/02/J%C3%A4senaloite-1.pdf Hallituksen esitys vuoden…

Read More Read More

Tervetuloa Turun Yliopiston Kemistien kotisivuille!

Tervetuloa Turun Yliopiston Kemistien kotisivuille!

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry on kemian ja biokemian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia yhteisten etujen valvojana ja järjestää jäsenille mahdollisimman laaja-alaista toimintaa yhteishengen, viihtyvyyden sekä opiskeluolosuhteiden parantamiseksi.