TYK ry:n syyskokous 22.11.2021 / TYK ry’s statutory Autumn Meeting 22.11.2021

Hei,

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään maanantaina 22.11.2021 klo 17.00 luentosalissa Edu 1. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin Zoomissa (Zoom-osallistumislinkki: https://utu.zoom.us/j/68742177963). Suosittelemme paikan päälle saapuville maskin käyttöä.

Kokouksessa mm. valitaan ainejärjestön tuleva hallitus sekä päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Toimintasuunnitelmaa ei tulla lukemaan ääneen syyskokouksessa, joten tutustuthan siihen etukäteen.

Kokouskutsu ja kokouksen asialista:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/11/Syyskokouskutsu-2021-1.pdf

Hallituksen esitys vuoden 2021 muokatuksi talousarvioksi:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/11/Muokattu-talousarvio-2021.pdf

Hallituksen esitys jäsenmaksusta ja sen kannosta vuonna 2022:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/11/Jasenmaksu-2022.pdf

Hallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/11/Toimintasuunnitelma-2022.pdf

Hallituksen esitys vuoden 2022 talousarvioksi:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/11/Talousarvio-2022.pdf

Syyskokoukseen on vapaaehtoinen ennakkoilmoittautuminen, joka helpottaa kokouksen järjestäjiä. Ennakkoilmoittautumisessa keräämme kokousta varten osallistujien utusähköpostit, jotka tarvitsemme äänestyslinkkien lähettämistä varten. Kokouksessa käytetään äänestysmenetelmänä Webropolia.

Linkki ilmoittautumiseen löytyy alta / Link for signing in:
https://forms.office.com/r/F8CeR1WMCW

Ennakkoilmoittautuminen päättyy 22.11.2021 16:00. Kokoukseen saa osallistua, vaikka et olisi ilmoittautunut ennakkoon.

Tällä hetkellä on voimassa väliaikainen laki, joka mahdollistaa etäosallistumisen yhdistysten sääntömääräisiin kokouksiin, jotka järjestetään 30.6.2022 mennessä. Kokoukseen onkin mahdollista halutessaan osallistua myös etäyhteyksin.

Ohjeet etäosallistujalle
Etäosallistujia pyydämme saapumaan kokoukseen jo 16:30, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytenne sekä jäsenstatuksenne ennen kokouksen alkua. Kaikilta osallistujililta vaadimme web-kameran käyttöä ja kokoukseen osallistujan tulee näkyä siinä koko syyskokouksen ajan. Jotta kokous sujuisi helposti, vaadimme myös, että jokainen etäosallistuja osallistuu omalla laitteellaan eli samalla laitteella ei ole useampaa osallistujaa. Etäosallistujilla on syyskokouksessa yhtäläinen äänioikeus kuin lähiosallistujilla. Puheenvuoroa voi pyytää Zoomin chatissa kommentoimalla “pv” ja kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuoron. Kokouksen sujuvoittamiseksi kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja ääntenlaskijoiden tulee olla paikan päällä.  
https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta

*******************

Hi,

TYK ry’s statutory Autumn meeting will be held on  22nd  of November at 5 pm at Educarium’s lecture hall Edu1 (Remotely, the meeting Zoom-link: https://utu.zoom.us/j/68742177963). Meeting will be held in Finnish. We recommend that you use mask if you attend the meeting in person.

In the meeting we will discuss next year’s action plan and budget. We will also choose a new board for 2022.
The meeting agenda is translated to English. You can contact us if you have any questions about the attachments.

Meeting’s agenda:
https://tykry.fi/wp-content/uploads/2021/11/Statutory-autumn-meetings-agenda-1.pdf

Instructions for Zoom participants
Please join the meeting at 16:30, so we can confirm your identity, membership and the right to vote. Please keep your camera on throughout the meeting. We will be using Webropol as voting system. The Voting links will be shared to your utumail during the meeting.

Syysterveisin / Greetings,
Milja Virtanen
puheenjohtaja
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
puheenjohtaja@tykry.fi